Serie

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss! Epost:
drogfokus2014@norrkoping.se

Anmälan deltagare

Anmälan utställare


Utställarkarta

Entreplan
Klicka på kartan för att förstora

Nedre plan
Klicka på kartan för att förstora


Utställare


1. Smart Ungdom
2. Statens folkhälsoinstitut
3. Länsstyrelserna Sverige
4. Regeringens ANDT-sekretariat
5. Yrkesföreningar mot tobak
6. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
7. Kolmårdens behandlingshem
8. Kriminalvården
9. Tobakstillsyn i Dalarna
10. Rikspolisstyrelsen
11. Russinbacken AB
12. Krogar mot knark
13. Norrköpings kommun
14. Gothia förlag
15. Strömbacka rehabilitering
16. Vision
17. Dopingjouren
18. Länsstyrelsen Östergötland
19. STAD/PRODIS
20. SMART
21. Rättsmedicinalverket Linköping
22. SensAbues AB
23. Svenskar och Invandrade MOt Narkotika
24. Statens institutionsstyrelse
25. Stiftelsen Västgötakollektivet
26. Nal von Minden
27. Blå Bandet
28. Aleris Ungplan Målet
29. Föräldraföreningen Mot Narkotika
30. Stiftelsen Nattvandring.nu
31. Nectar Systems AB
32. ICuro Sverige AB
33. Sveriges Lärares Nykterhetsförbund och
Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund
34. Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor
35. Dagöholms behandlings- och utbildningscenter
36. Palmenco AB
37. Sävsjöviks förstärkta familjehem
38. Riksförbundet för förstärkt familjevård
39. Luleå kommun
40. Länkarnas riksförbund
41. PRODIAGNOSTICS AB
42. KBT Mälardalen
43. Ferle Produkter AB
44. SelfHelpGruppen AB
45. Föreningen skyddsvärnet i Stockholm
46. IOGT-NTO
47. Ekängens HVB
48. Fake Free
49. Rockesholm behandling & utbildning
50. VågaVa
51. Youth in Progress AB
52. Attendo/beroende
53. Prata Om Alkohol
54. Wäxthuset Väddö AB
55. Anhöriga Mot Droger
56. VAL-BO AB
57. Skandinavisk sjukvårdsinformation
58. Iris utvecklingscenter AB
59. Nykterhetsrörelsens BildningsVerksamhet
60. Stiftelsen Nordia
61. Billsbo utbildningsgård
62. Kvinnoorganisationernas samarbetsorgan i alkohol och narkotikafrågor
63. Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning
64. När föräldrar sover
65. Behandlingshemmet Hatten
66. Levagruppen AB
67. Behandlingshemmet Ulfshyttan
68. Concateno Scandinavia
69. BALSAM
70. Swenska Rewansch AB
71. Dahl & Dahls preventions- och beroendecenter
72. BOGRUPPEN Norrköping
73. IQ-initiativet AB
74. Ersta Vändpunkten
75. Svenska Brukarföreningen
76. Stiftelsen Trollängen
77. LP-Verksamhetens ideella riksförening
78. Kriminellas Revansch I Samhället
79. Tullverket
80. Stiftelsen Bergslagsgårdar