Serie

Frågor eller funderingar?
Kontakta oss! Epost:
drogfokus2014@norrkoping.se

Anmälan deltagare

Anmälan utställare


Speed networking

 
Onsdag 24 oktober kl 15.00-16.00

Speed networking - ett roligt och effektivt sätt att på 15 minuter ta del av ett specifikt ämnesområde, en arbetsmetod eller en ståndpunkt i en fråga och sedan diskutera den.Ämnen och samtalsledare:


PRODIS - PReventiOn av Dopning I Sverige
Syftet med samverkansprojektet PRODIS, är att utveckla, sprida och utvärdera en arbetsmodell för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Arbetet i PRODIS syftar till att utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot anabola androgena steroider
Samtalsledare:
Charlotta Rehnman Wigstad, projektledare STAD

En guidad busstur i ungdomsvärlden på Norrmalm - ett attraktivt sätt att fånga intresset hos tonårsföräldrar kring ungdomsfrågor!
Samtalsledare:
Desirée Söderqvist, samordnare brotts- och drogförebyggande arbete, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

På väg mot en tobaksfri skola
Vilka möjligheter och hinder finns för en tobaksfri/drogfri skoltid? En diskussion kring resultaten från en nationell enkät som beskriver lärares och skolledares vanor och attityder till tobak.
Samtalsledare:
Ingrid Talu, lärare samt ordförande i yrkesföreningen Lärare mot Tobak

Varför är cannabisdebatten så förvirrad?
Diskussionen om cannabis handlar inte bara om fakta utan lika mycket om
debatten. Hur ska vi bemöta felaktigheter och halvsanningar som florerar på nätet? Hur för vi fram faktiska kunskaper utan att bli beskyllda för
"skräckpropaganda"? Det behövs en folkbildning om cannabis
Samtalsledare:
Pelle Olsson, journalist och författare

Varför är larmrapporter om hur mycket beroendeframkallande läkemedel som används så ofta felaktiga?
Det finns en rad fallgropar när man beställer eller tolkar läkemedelsstatistik. Utifrån en diskussion kring ett antal exempel där det gått snett kommer några handfasta tips att presenteras.
Samtalsledare:
Mikael Hoffmann, Chef för stiftelsen NEPI - Nätverk för läkemedelsepidemiologi

15-metoden – ett försök att nå fler med alkoholproblem
Kostnaderna för förlorad produktivitet relaterade till alkoholproblem inom EU skattas till ca 60 miljarder euro och i Sverige till ca 30 miljarder kronor. Merparten av social integrerade personer med alkoholproblem söker inte behandling. Vidare finns stöd för att enkla och begränsade alkoholbehandlingsprogram är effektiva. Är arbetslivet en möjlig arena för dessa metoder?
Samtalsledare:
Ulric Hermansson, Socionom samt med.dr och universitetslektor vid Karolinska Institutet